4. kolo přijímacího řízení

15.08.2016 15:50

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky) pro obory:

Sociální činnost (čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou)

Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

Opravář zemědělských strojů

(tříleté učební obory s výučním listem).

Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 31. srpna 2016. Kritéria pro přijímací řízení jsou pro učební obory stejná jako pro 1. kolo, pro maturitní obor se v kritériích uvedených pro 1. kolo ruší pro 4. kolo povinnost přijímací zkoušky. Ve všech oborech budou žáci ve 4. kole přijímáni pouze na základě studijních výsledků ze základní školy (kritéria jsou zveřejněna na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy).

Seznam přijatých uchazečů ve čtvrtém kole bude poté zveřejněn na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy.

 Mgr. Milan Oravec, ředitel školy

—————

Zpět