29.08.2014 15:00

Zahájení školního roku se pro třídy 2.A, 2.O, 3.A a 3.O uskuteční v dílnách odborného výcviku v pondělí 1. září 2014 od 8:00 hodin, pro všechny ostatní třídy včetně všech 1. ročníků v pondělí 1. září 2014 od 8:00 hodin v učebnách hlavní budovy školy. První školní den nového školní roku proběhne také společné fotografování tříd.

—————

Zpět