Adaptační kurz prvních ročníků

23.09.2015 17:00

Na počátku letošního školního roku, ve dnech 2. - 3. září a 7. – 8. září 2015, jsme v rámci preventivního programu školy zrealizovali adaptační kurzy pro žáky 1. ročníků.

     Dvě dvoudenní akce v neformálním prostředí mimo školní zdi i mezi nimi, byly zaměřeny na vzájemné seznámení nových spolužáků. Pobytem nás střídavě provázely aktivity seznamovací, komunikační, pohybové, strategické, paměťové, kooperativní i sportovní, většinou spíše humorně pojaté, ale pokaždé s cílem stmelení kolektivu a navození pozitivního klimatu ve třídách.

     Všem zúčastněným žákům i učitelům patří poděkování a pochvala za aktivní přístup.

 

Mgr. Kateřina Roučková, DiS., školní metodik prevence

—————

Zpět


Fotogalerie: Adaptační kurz prvních ročníků

Tato fotogalerie je prázdná.