Celostátní kolo soutěže Opravář zemědělských strojů

28.04.2017 20:00

Ve čtvrtek 20. dubna 2017 se konalo v prostorách VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem celostátní kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru Opravář zemědělských strojů. Za každou školu soutěžil jeden žák celkem z 31 škol celé České republiky. Soutěž se skládala z teoretického testu ze znalostí technologie oprav, motorových vozidel, zemědělských strojů, z pravidel silničního provozu a poznávacího testu spojovacích materiálů a náhradních dílů. V praktické části museli žáci prokázat dovednosti v obrábění na soustruhu, zapojení elektrické zásuvky na vozidle, v opravách motorových vozidel a ve svařování plamenem (ZK 311). Naši školu reprezentoval žák 3. ročníku Lukáš Huleš, který se umístil na 15. místě a skončil tak jako nejlepší z účastníků z Plzeňského kraje.
Gratulujeme k umístění a děkujeme za reprezentaci školy!


Ing. Roman Chudáček

Foto zde: https://www.sskralovice.cz/news/celostatni-kolo-souteze-opravar-zemedelskych-stroju/

—————

Zpět