Ekologická exkurze do Černošína

24.09.2016 12:00

Ve čtvrtek 22. září 2016 se žáci 1. ročníků Střední školy Kralovice zúčastnili exkurze v rámci výuky předmětu biologie a ekologie. Navštívili školící středisko firmy EKODEPON s.r.o. se sídlem v Černošíně, které je zaměřeno na ekologickou likvidaci odpadů. Žáci zde pod vedením vyškoleného lektora získali informace o kompletním systému správného nakládání s odpady, které vznikají v domácnostech. Účastníci procházeli naučnou stezku odpadů, která byla doplněna informačními panely. Tyto panely působivou formou  vysvětlovaly „cestu“ odpadů, jak jsou vytříděny, co se s nimi dále děje a jak jsou následně využívány. Dále stezka vedla kolem řízené skládky odpadů, kompostárny a kogenerační jednotky, kde se z uvolňujícího skládkového plynu vyráběla elektrická energie. Součástí této stezky byla i možnost zhlédnout provoz třídící a lisovací linky odpadů.
Tato exkurze poskytla žákům nejen teoretickou, ale hlavně praktickou ukázku toho, co se děje s odpady, když nejsou tříděny a jsou odkládány pouze do sběrných nádob a současně ukázala, co se děje s odpady, když je s nimi správně nakládáno, jsou správně tříděny do kontejnerů nebo odkládány ve sběrných dvorech odpadů. A také to, že třídění odpadů má smysl.


Ing. Roman Chudáček
koordinátor EVVO
 

—————

Zpět


Fotogalerie

Tato fotogalerie je prázdná.