Jedeme do Londýna

21.09.2015 18:00

V květnu 2015 jsme se zapojili do 56. výzvy OP VK, zaměřené na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků. Náš předložený projekt byl koncem června schválen a MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu. Oblast podpory a její hlavní cíl je směrován na zvyšování kvality ve vzdělávání. V naší škole půjde konkrétně o vybudování čtenářské dílny jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, dále o zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a jazykové pobyty pro učitele angličtiny.

V průběhu letních prázdnin byly již zrealizovány dva jazykové pobyty pro vyučující do irských měst Corku a Dublinu. Na přelom září a října je naplánován sedmidenní jazykově vzdělávací pobyt pro 40 žáků naší školy a tři doprovázející pedagogy do Velké Británie, který je pro žáky i učitele zdarma (hradí si pouze kapesné, případně individuální vstupy). Součástí této cesty bude nejen poznávání Londýna, ale i devět hodin studia v typické anglické škole. Po návratu z Británie se zaměříme na čtenářské dovednosti našich žáků. Z nově pořízených knih za více než 50 tisíc korun, se budou moci radovat nejen naši žáci, ale i učitelé.

—————

Zpět