Kufříky s nářadím již potřetí

23.09.2015 18:00

Také v tomto školním roce získali žáci prvního ročníku naší školy, studující učební obor Mechanik opravář motorových vozidel, kufříky s ručním nářadím. Slavnostní předání, kterého se zúčastnil mimo jiné i vedoucí oddělení organizace školství Krajského úřadu Plzeňského kraje Ing. Ladislav Vítek a členka Rady města Kralovice Bc. Jitka Schreibrová, se konalo 23. září 2015 v obřadní síni Městského úřadu v Kralovicích.

Jsme rádi, že v naší škole žákům nabízíme právě učební obor, který patří mezi vybrané obory, v současnosti významně podporované Plzeňským krajem. Předání kufříků s nářadím je součástí dalších pobídek, kterými kraj podporuje žáky ve vybraných technických profesích. Další nezanedbatelnou pomocí zejména pro rodiče žáků tohoto oboru, je i příspěvek pro ubytované v domově mládeže. Každý měsíc je z prostředků Plzeňského kraje ubytování každého žáka dotováno částkou 500,- Kč. Podmínkou je samozřejmě pravidelná docházka do školy bez neomluvených hodin a prospěch bez nedostatečných známek. No řekněte, není to zajímavá nabídka pro další uchazeče o studium v naší škole?

—————

Zpět


Fotogalerie: Kufříky s nářadím již potřetí

Tato fotogalerie je prázdná.