Perspektiva technického a odborného vzdělávání v příhraniční oblasti Plzeňského kraje a východního Bavorsk

01.02.2012 12:00

Dne 24. 1. 2012 pořádala Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje v prostorách SPŠ dopravní, Karlovarská 99, 323 00 Plzeň, 6. ročník veřejné prezentace studijních nabídek a pracovních příležitostí pro učně a středoškolské studenty škol pod názvem "Perspektiva technického a odborného vzdělávání v příhraniční oblasti Plzeňského kraje a východního Bavorska", které se zúčastnila i naše škola. Prezentace se zúčastnilo celkem 39 vystavovatelů ( z toho 6 vystavovatelů z Bavorska).

Naše prezentační místo se skládalo z pracovního stolu se svěrákem, kde žák 1.A Lukáš Koudele předváděl práce z odborného výcviku-pilování, řezání, ohýbání, střihání plechů a výrobu krabičky.

Dále zde byly předvedeny výrobky našich žáků, které vyrábí při odborném výcviku: krbové nářadí, kovářské kleště, sekáče, truhlářská svěrka, stahovák a další drobné výrobky.

Hlavním smyslem veletrhu bylo obeznámení veřejnosti, budoucích učňů a studentů s perspektivou technických oborů a s jejich uplatněním na trhu práce. V poslední době vystupovaly do popředí především humanitní obory, jejich preferování však neodpovídá požadavkům pracovního trhu, který dlouhodobě trpí nedostatkem řemeslníků a technických odborníků. Akce měla za cíl zlepšení obrazu řemesel a technických oborů ve společnosti a podpořit spolupráci mezi Plzeňským krajem a příhraničím Bavorska.

—————

Zpět