Vítězství v krajském kole

24.03.2016 20:00

V pátek 18. března 2016 se konalo na SOŠ a SOU v Sušici krajské kolo soutěže odborných dovedností žáků oboru Opravář zemědělských strojů. Celkem soutěžili žáci ze šesti škol Plzeňského kraje a jedné školy z Karlovarského kraje. Výsledky domácího družstva  nebyly z důvodu objektivity zahrnuty do oficiálního vyhodnocení. Soutěž se skládala z teoretického testu ze znalostí technologie oprav, motorových vozidel, zemědělských strojů  a z pravidel silničního provozu. V praktické části museli žáci prokázat dovednosti v obrábění na soustruhu, v kovárně, v ručním zpracování kovů, v opravách motorových vozidel, zemědělských strojů a ve svařování plamenem (ZK 311). Naši školu reprezentovali žáci 3. ročníku Václav Eret a Jiří Vacík. 

V kategorii jednotlivců Jiří Vacík obsadil nádherné 1. místo a Václav Eret vybojoval 8. místo. V kategorii družstev s celkovým součtem bodů obsadila SŠ Kralovice 1. místo. Soutěž potvrdila, že obor Opravář zemědělských strojů vyučovaný na naší škole má nejen dlouholetou tradici, ale že je stále na vysoké úrovni.

Gratulujeme k umístění a děkujeme za reprezentaci školy!                                                                                                                Ing. Roman Chudáček

 

—————

Zpět