Závěrečné zkoušky svařování

25.05.2013 12:22

Dne 24. 5. 2013 proběhly v dílnách odborného výcviku závěrečné zkoušky svařování - metoda ZK 135 (svařování v ochranné atmosféře CO2). Zkoušek ze zúčastnilo 20 žáků 3.O a všichni žáci prospěli.

Teoretické znalosti byly hodnoceny jako velmi dobré a praktické dovednosti jako vynikající. Hodnocení a zkoušky prováděl zkušební komisař Antonín Lev ze ŠKOLA WELDING HV s.r.o. Blahopřejeme všem našim žákům ke zvládnutí zkoušek!

—————

Zpět