Mechanik opravář motorových vozidel

(automechanik) 23-68-H/01 (učební obor)

Učební obor je určen: pro chlapce i dívky

Délka vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška

 

Charakteristika:

Učební  obor Mechanik opravář motorových vozidel připravuje absolventy pro práci v autoservisech. Žáci se naučí opravovat všechny typy silničních motorových vozidel a jejich funkčních celků. V naší škole se výuka automechaniků zaměřuje i na přípravu profesionálních řidičů kamionů mezinárodní dopravy. Žáci získají zdarma řidičský průkaz na osobní a nákladní automobily (skupiny B, C), popř. si připlatí skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg). Za úplatu mohou získat profesní průkaz. Žáci mohou v naší škole absolvovat svářečský kurz a získat svářečské osvědčení CO2. Zájemcům nabízíme kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků. Praktickou výuku vykonávají žáci 2. a 3. ročníku na smluvním pracovišti ve firmě poblíž svého bydliště. Získají zde finanční odměnu za produktivní práci, pracují na moderním zařízení pod vedením instruktora. Absolventi mohou pokračovat v dalším nástavbovém studiu s maturitou.

 

Uplatnění po vyučení:

řidič osobních automobilů, nákladních automobilů, kamionů
odborný pracovník - diagnostik ve stanicích technické kontroly vozidel
automechanik v autoservisech
zámečník, soustružník - základní práce
svářeč

 

Podmínky přijetí:

·              splněná povinná školní docházka na základní škole

·              lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti žáka

 

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

 

Stručný tematický plán odborného výcviku:

1.ročník

 • ruční zpracování kovů

 • základy montážních prací

 • základy montáže a demontáže strojních skupin a celků motorových vozidel

 • strojní obrábění kovů

2. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích – opravy automobilů

 • opravy podvozků

 • opravy převodového ústrojí

 • opravy přední nápravy, řízení a zadní nápravy

 • základy klempířských prací

 • základy opravárenství

 • kurz svařování v ochranné atmosféře CO2

 • diagnostika motorových vozidel

3. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích – opravy automobilů

 • opravy motorů

 • opravy elektrického zařízení

 • řízení a obsluha strojů a zařízení

 • řidičský průkaz skupin B, C, (E)

 • závěrečné zkoušky oboru mechanik opravář motorových vozidel

 • kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků

 • diagnostika motorových vozidel