Čtenářské dílny a zahraniční pobyt pro žáky

V květnu 2015 jsme se zapojili do 56. výzvy OP VK, zaměřené na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích jazyků. Náš předložený projekt byl koncem června schválen a MŠMT rozhodlo o poskytnutí dotace na úhradu výdajů souvisejících s realizací projektu. Oblast podpory a její hlavní cíl byl směrován na zvyšování kvality ve vzdělávání. V naší škole šlo konkrétně o vybudování čtenářské dílny jako prostředku ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti, dále o zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky a jazykové pobyty pro učitele angličtiny.

V průběhu letních prázdnin byly zrealizovány dva jazykové pobyty pro vyučující do irských měst Corku a Dublinu. Na přelomu září a října se uskutečnil sedmidenní jazykově vzdělávací pobyt pro 40 žáků naší školy a tři doprovázející pedagogy do Velké Británie, který byl pro žáky i učitele zdarma. Součástí této cesty bylo nejen poznávání Londýna, ale i hodiny studia v typické anglické škole. Po návratu z Británie jsme rozvíjeli čtenářské dovednosti našich žáků. Z nově pořízených tištěných i elektronických knih a několika čteček elektronických knih za více než 50 tisíc korun, se mohou radovat nejen naši žáci, ale i učitelé.

Termín realizace projektu:     1. 7. 2015 - 15. 12. 2015

Celkové výdaje projektu:        794 270,- Kč