Škola bez nudy

Střední škola Kralovice realizovala v období 1. 9. 2012 - 31. 8. 2014 v rámci výzvy EU peníze středním školám projekt Škola bez nudy. Základním cílem bylo zkvalitnění výuky za přispění moderních technologií. Tento cíl se podařilo splnit. V době realizace projektu vyučujcí vytvořili databázi kvalitních výukových materiálů, které budou i v budoucnu opakovaně využívány ve výuce. Realizace projektu by nebyla možná bez modernizace materiálního vybavení v oblasti ICT a v oblasti odborných předmětů, což považujeme také za velký přínos projektu. Celkový rozpočet projektu byl 975 853 Kč.

Naše škola zpracovala v rámci výzvy EU - peníze středním školám v projektu s názvem Škola bez nudy:

V rámci šablony III/2 následující sady výukových materiálů:

Názvy sad: 

Výpočetní technika, informatika

Ekonomika

Matematika

Psychologie I

Psychologie II

Výtvarné činnosti

Sociální péče (sociální služby)

Pečovatelství

Právo

Mechanizační prostředky I

Mechanizační prostředky II

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk I

Anglický jazyk II

Německý jazyk

Dějepis I

Dějepis II

Občanská nauka

 

V rámci šablony V/2 následující sady výukových materiálů:

Názvy sad: 

Svařování

Opravárenství

 

V rámci šablony VI/2 následující sady výukových materiálů:

Názvy sad: 

Majetky

Podniky

 

Všechny sady jsou k dispozici na e-mailovém kontaktu: info@sskralovice.cz

Na požádání je poskytneme pedagogickým pracovníkům ze středních škol v České republice.