„Technika a ICT – Cherchez la femme!“

Realizátor Akademie Hospodářské komory Plzeňského kraje, o.p.s.
Doba trvání 1. 7. 2014 - 30. 4. 2016
Partneři projektu Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje,
Techmania Science Center, ZČU v Plzni

 

„Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů. Program Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním i osobním životě a prevenci a pomoc obětem domácího násilí v České republice.

Stručná anotace projektu:

Česká republika patří v evropském měřítku k zemím s velice podprůměrným zastoupením žen v technických a ICT oborech, což přináší řadu negativních důsledků v hospodářské a společenské oblasti. Hlavním cílem je eliminace genderové segregace v technickém vzdělávání prostřednictvím komplexního souboru aktivit zaměřených na studentky ZŠ a gymnázií, jejich rodiče i vyučující a vytvoření silného partnerství hlavních relevantních aktérů na regionální úrovni.

 

* Hlavním cílem projektu je zvýšení zájmu dívek o studium technických a ICT oborů.

 

Projektové aktivity pro dívky 7., 8. a 9. ročníků ZŠ Plzeňského kraje

- zapojení přibližně 50 ZŠ z celého Plzeňského kraje

* workshopy v Techmania Science Center v Plzni

* Besedy na ZŠ s profesními odbornicemi

* Exkurze do firem

* Ukázkové dny technických a ICT oborů na zapojených SŠ a SOU Plzeňského kraje

 

Střední škola Kralovice je zapojena jako partner, který uspořádá ukázkové dny technických oborů pro dívky 7., 8. a 9. ročníků základních škol Plzeňského kraje.