Organizace školního roku 2018/2019

září

 

3. 9. 2018

Zahájení vyučování ve školním roce

3. – 5. 9. 2018

Podzimní termín společné části maturitní zkoušky - písemné práce a didaktické testy

6. 9. 2018

Podzimní termín praktické části maturitní zkoušky

7. 9. 2018

Podzimní termín písemné části závěrečné zkoušky

11. - 12. 9. 2018

Podzimní termín praktické části závěrečné zkoušky

14. 9. 2018

Podzimní termín ústní části závěrečné zkoušky

5. 9. 2018

Adaptační kurz 1. S

6. 9. 2018

Adaptační kurz 1. O

11. 9. 2018

Adaptační kurz 1. A

17. 9. 2018

Podzimní termín profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

říjen

 

29. - 30. 10. 2018

Podzimní prázdniny

listopad

 

5. - 9. 11. 2018

Odborná praxe 4. S

9. 11. 2018

Hodnotící pedagogická rada za 1. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

12. - 16. 11. 2018

Odborná praxe 2. S

19. - 23. 11. 2018

Odborná praxe 3. S

prosinec

 

1. 12. 2018

Den otevřených dveří (9:00 - 12:00)

27. 12. 2018 - 2. 1. 2019

Vánoční prázdniny

leden

 

3. 1. 2019

Nástup do školy po vánočních prázdninách

18. 1. 2019

Maturitní ples 4. S, absolventský ples 3. A a 3. O

25. 1. 2019

Klasifikační pedagogická rada za 1. pololetí (12:30)

26. 1. 2019

Den otevřených dveří (9:00 - 12:00)

31. 1. 2019

Vydání výpisů vysvědčení za 1. pololetí

únor

 

1. 2. 2019

Pololetní prázdniny

25. - 28. 2. 2019

Jarní prázdniny

březen

 

1. 3. 2019

Jarní prázdniny

11. - 15. 3. 2019

Odborná praxe 4. S

duben

 

5. 4. 2019

Hodnotící pedagogická rada za 3. čtvrtletí (12:30)

Třídní schůzky (15:00 – 17:00)

. 4. 2019

Společná část maturitní zkoušky - písemná práce z českého jazyka

12. a 15. 4. 2019

Přijímací zkoušky pro uchazeče o studium oboru Sociální činnost

18. 4. 2019

Velikonoční prázdniny

od 22. 4. 2019

První kolo přijímacího řízení

25. 4. 2019

Klasifikační pedagogická rada pro 4. S (15:00)

26. 4. 2019

Vydání vysvědčení 4. S

29. - 30. 4. 2019

Studijní volno na přípravu k maturitě 4. S (2 dny)

květen

 

2. – 7. 5. 2019

Společná část maturitní zkoušky - písemná práce z cizího jazyka a didaktické testy

9. – 10. 5. 2019

Studijní volno na přípravu k maturitě 4. S (2 dny)

13. – 14. 5. 2019

Jarní termín praktické části maturitní zkoušky

15. 5. 2019

Studijní volno na přípravu k maturitě 4. S (1 den)

16. - 17. 5. 2019

Jarní termín profilové části a ústních zkoušek společné části maturitní zkoušky

13. - 17. 5. 2019

Odborná praxe 2. S a 3. S

30. 5. 2019

Klasifikační pedagogická rada pro 3. A, 3. O (15:00)

31. 5. 2019

Vydání vysvědčení 3. A, 3. O

červen

 

3. 6. 2019

Jarní termín písemné části závěrečné zkoušky

4. – 5. 6. 2019

6. 6. 2019

Jarní termín praktické části závěrečné zkoušky 3. O

Jarní termín praktické části závěrečné zkoušky 3. A

4. - 11. 6. 2019

Studijní volno na přípravu k závěrečné zkoušce (4 dny)

3. A (4., 5., 7., 10. 6.); 3. O (6., 7., 10., 11. 6.)

11. 6. 2019

Jarní termín ústní části závěrečné zkoušky 3. A

12. - 13. 6. 2019

Jarní termín ústní části závěrečné zkoušky 3. O

14. 6. 2019

Informační schůzka pro budoucí žáky 1. ročníků a jejich rodiče (9:00)

24. 6. 2019

Klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí (12:30)

25. - 26. 6. 2019

Školní výlety tříd

28. 6. 2019

Vydání vysvědčení