Pedagogický sbor

Mgr. Milan ORAVEC

ředitel školy

(+420) 373 396 487

milan.oravec @sskralovice.cz

 

Mgr. Alena KUPKOVÁ

statutární zástupkyně a zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku

(+420) 373 397 911

alena.kupkova@sskralovice.cz

 

Mgr. Gabriela VLACHOVÁ

(+420) 371 653 568

gabriela.vlachova@sskralovice.cz

 

Ing. Hana GRYSZKIEWICZOVÁ

(+420) 371 653 564

hana.gryszkiewiczova@s skralovice.cz

 

Mgr. Radmila KARLÍČKOVÁ

(+420) 371 653 565

radmila.karlickova@sskralovice.cz

 

Ing. Marie JÍCHOVÁ

(+420) 371 653 564

marie.jichova@sskralovice.cz

 

Mgr. Margit CHUDÁČKOVÁ

(+420) 371 653 568

margit.chudackova@sskralov  ice.cz

 

Mgr. Jana STEIFOVÁ

(+420) 371 653 563

jana.steifova@sskralovice.cz

 

Ing. Roman CHUDÁČEK

(+420) 371 653 567

roman.chudacek@sskralovice.cz

 

Mgr. Martin FAZEKAŠ

(+420) 371 653 566

martin.fazekas@sskralovice.cz

 

Mgr. Lada ŘÍHOVÁ

(+420) 371 653 569

lada.rihova@sskralovice.cz

 

Mgr. Milan PALÁT

(+420) 371 653 563

milan.palat@sskra  lovice.cz

 

Jana ORŠULÁKOVÁ

(+420) 371 653 563

jana.orsulakova@sskralovice.cz

 

Miroslav TRKAL

(+420) 371 653 566

miroslav.trkal@sskralovic e.cz