Zápis z jednání 16. 1. 2012

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání: 16. 1. 2012

Místo konání: ředitelna SŠ

Přítomni: p. Pavel Fojtík, p. Anatolie  Voznei, Bc. Jaroslava Kaucká

Host: Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

  1. Zahájení, seznámení členů školské rady s ředitelem SŠ Kralovice
  2. Aktuální témata školy
  3. Závěr

ad 1.

Střední školu Kralovice zastupuje od ledna 2012 nový ředitel Mgr. Milan Oravec. Zástupci školské rady se seznámili s ředitelem a předsedkyně školské rady informovala pana ředitele o složení rady.

ad 2.

Členové školské rady se shodli na podpoře výstavby sportovního areálu v dílnách SŠ Kralovice.

Zástupci školské rady projednali s ředitelem školy rekonstrukci staré budovy v dílnách odborného výcviku. Výhledový projekt činí 7 000 000 Kč. Zástupce ředitele pro praktické vyučování Ing. Radek Čuřík bude dále jednat se zástupci krajského úřadu investičního odboru. Po jednání bude informovat ředitele školy o možnostech výstavby.

Vedení školy podalo žádost na krajský úřad o přidělení finančních prostředků na traktor pro výuku cvičných jízd.

Mgr. Milan Oravec informoval školskou radu o proběhlé účetní kontrole krajským úřadem.

Školská rada projednala průběh praxe žáků SŠ Kralovice na smluvních pracovištích. Nadále doporučuje, aby odborný výcvik probíhal ve 2. a 3. ročníku v tříletých učebních oborech tímto způsobem.

Školská rada jednala o výuce jazyků na SŠ. Dosud žáci v oboru Sociální péče studují jeden cizí jazyk. Žáci mají výrazně vyšší zájem o studium anglického jazyka.

ad 3.

Zástupci školské rady se sejdou 28. 3. 2012 v 16:30 hod, aby schválili rozpočet školy pro rok 2012.

Zapsala: J. Kaucká