Zápis z jednání 20.2.2013

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání: 20. února 2013

Místo konání:  ředitelna

Přítomni:  p. Pavel Fojtík, p. Anatolie  Voznei, Bc. Jaroslava Kaucká

Host:  Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

 1. Přivítání členů školské rady
 2. Projednání Inspekční zprávy České školní inspekce
 3. Podané projekty
 4. Změna pracovních míst v SŠ Kralovice
 5. Akce SŠ Kralovice

6.   Informace o rozpočtu školy

 1. Informace o nájmu za využívání prostor v základní škole
 2. Diskuse, různé
   

ad 1.

Uvítání členů ŠR SŠ Kralovice.

ad 2.

Školská rada se seznámila s Inspekční zprávou školy a projednala výsledky.

ad 3.

Ředitel školy informoval členy rady o realizovaných a připravovaných projektech:

Zkvalitnění a modernizace OV -  schváleno, březen 2013 – výběrové řízení, červen 2013 -dodání strojů a vybavení, zahájení provozní fáze 1. 9. 2013,

Motivace pro technické vzdělávání pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ –  požádáno o dotaci - 32 000 Kč, realizace říjen 2012 – březen 2013, účast 5 ZŠ (59 žáků), vyúčtování do konce dubna 2013,

Realizace úspor energie – zateplení a výměna oken v areálu dílen – odstoupení od realizace akce zřizovatelem z důvodu vysokého finančního podílu kraje, žádost o zateplení bude podána do dalších výzev,

Technickoekonomická studie na výstavbu haly -  zhodnocení, zda je výhodnější oprava stávající haly či výstavba nové.

Úspěšná škola - realizace září 2012 – leden 2013, 3 tematické části, 1. Marketingová strategie, 2. Komunikace, 3. Motivace žáků ZŠ,

Škola bez nudy – realizace září 2012 – srpen 2014, učitelé vytvářejí výukový materiál.

 

ad 4.

Ředitel školy informoval členy o změnách v pracovních místech na škole. Na mateřskou dovolenou odešla Mgr. Margit Chudáčková a dále byl ukončen pracovní poměr s  Bc. Simonou Duxovou. Jejich úvazek byl přerozdělen kvalifikovaným pedagogům - RNDr. Blance Bartoškové, Mgr. Daniele Burdové a Bc. Václavu Škardovi.

ad 5.

Předsedkyně školské rady informovala členy o vydařeném maturitním plese, který se konal 15. února 2013 a dále pozvala členy na ples učebních oborů, který proběhne 8. března 2013.

ad 6.        

Ředitel školy podal informaci o provozním rozpočtu školy, který byl oproti roku 2012 zřizovatelem krácen.  Školská rada rozpočet projednala.

ad7.

Ředitel školy informoval členy o změně nájmu za užívání sportovních prostor v základní škole. Částka činí 100 Kč za hodinu výuky tělesné výchovy.

ad 8.

Jednání školské rady bylo zakončeno diskusí o stávající situaci na škole. Ředitel členy ještě informoval o přijímacím řízení v tomto školním roce. Členové rady si prohlédli novou učebnu počítačů, která byla pořízena z prostředků probíhajícího projektu Škola bez nudy.  Datum příštího setkání ŠR SŠ Kralovice stanoví po domluvě se členy rady předsedkyně ke konci března 2013.

Usnesení:

Školská rada bere na vědomí

 • Provozní rozpočet školy na rok 2013
 • Informace od ředitele školy o podaných a probíhajících žádostech o dotace a o dalších plánovaných a probíhajících aktivitách školy
 • Inspekční zprávu školy.

 

Zapsala: J. Kaucká