Zápis z jednání 27.3.2013

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání: 26. března 2014

Místo konání:  sborovna

Přítomni:  p. Pavel Fojtík,   p. Anatolie  Voznei,  Bc. Jaroslava Kaucká

Host:  Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

  1. Přivítání členů školské rady
  2. Rozpočet školy
  3. Projekty
  4. Stavba klubovny
  5. Diskuse, různé

ad 1.

Uvítání členů ŠR SŠ Kralovice a ředitele školy.

ad 2.

Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal informaci o rozpočtu školy na rok 2014. Školská rada se s rozpočtem seznámila a projednala jej.

ad 3.

Škola je zapojena v projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání. Ředitel školy podal členům rady informaci o projektu a uvedl, že škola nakoupila do dílen odborného výcviku výukový panel na kontrolu a seřizování brzd se systémem ABS  a trenažer na svařování. Ve škole se zrekonstruovala a vybavila přírodovědná učebna, ve které již probíhají v rámci projektu přírodovědné kroužky, kterých se účastní naši žáci i žáci partnerských škol.

ad 4.

Ředitel školy informoval členy rady o plánu vybudování společenské místnosti pro ubytované žáky. Plán klubovny je již připravený, ale zatím není výstavba projednána a schválena. Klubovnu škola potřebuje pro internátní žáky, aby měli místo pro společné trávení volného času.

ad 5.

Členové rady diskutovali o obnovení autobusového spoje směr Ústí – Plzeň z důvodu snazší dostupnosti žáků z oblasti Jesenice.

Paní Kaucká podala informaci o výborných výsledcích žáků v odborných soutěžích.  Získali jsme 1. místo v krajském kole v odborných dovednostech automechaniků a 2. místo v celostátním kole soutěže ve svařování.  V odborných dovednostech automechaniků postupuje náš žák do celostátního kola, které proběhne v dubnu v Mladé Boleslavi. Dále žáci školu budou reprezentovat v dubnu v krajském kole soutěže opravářů zemědělských strojů v Boru a v květnu v celostátním kole opravářů zemědělských stojů v Soběslavi.

Paní Kaucká uvedla počet podaných přihlášek ke studiu na škole pro školní rok 2014/2015. Opravář zemědělských strojů – 36, Automechanik – 30, Sociální péče – 26. Skutečné stavy přijatých budeme znát po ukončení přijímacího řízení.

Členové rady si prohlédli nově zrekonstruovanou učebnu.

 

Usnesení

Školská rada bere na vědomí

  • rozpočet školy na rok 2014

 

Zapsala: J. Kaucká