Zápis z jednání 9.10.2014

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání: 9. října 2014

Místo konání:  učebna výpočetní techniky

Přítomni:  p. Pavel Fojtík,  Mgr. Jaroslava Kaucká, p. Anatolie Voznei

Host:  Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

  1. Přivítání členů školské rady
  2. Výroční zpráva o činnosti školy
  3. Naplněnost prvních ročníků
  4. Akce školy
  5. Nábor na školní rok 2015-2016
  6. Diskuse, různé

ad 1.

Uvítání členů ŠR SŠ Kralovice a ředitele školy.

ad 2.

Ředitel školy Mgr. Milan Oravec předložil Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Zpráva byla projednána a schválena.

ad 3.

V prvním ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel je 29 žáků, v oboru Opravář zemědělských strojů 32 žáků a v oboru Sociální činnost 25 žáků.

ad 4.

Akce školy září, říjen 2014

První ročníky se v září zúčastnily adaptačního kurzu v rekreačním středisku Máj Plasy. Kurz byl hodnocen všemi zúčastněnými kladně.

Žáci oboru Sociální činnost se byli podívat v Praze na interaktivní výstavě „Naše cesta“. Setkali se s handicapovanými lidmi, měli možnost s nimi komunikovat a dále se seznámili s širokým sortimentem pomůcek pro domácnost, soběstačnost, prostorovou orientaci, usnadnění komunikace, pro výuku, zábavu.  Žáci si mohli otestovat dovednosti při hrách a sportech, kterými se baví lidé s postižením, vyzkoušet si na vlastní kůži pohyb bez kontroly zraku, s omezenou hybností nebo bez možnosti vnímat zvukové signály.

Všichni žáci oboru Sociální činnost se zúčastnili setkání se současným spisovatelem, režisérem, záhadologem a cestovatelem Arnoštem Vašíčkem.

Druhé a třetí ročníky oboru Sociální činnost se v rámci předmětu Zdravotní tělesná výchova setkají v říjnu s Mgr. Klárou Hetzmanovou, která je certifikovanou lektorkou jógy, absolvovala učitelský kurz Šivananda jógy v Indii a neustále se věnuje dalšímu vzdělávání a vlastní praxi v této oblasti.

Žáci prvního ročníku oboru Mechanik opravář motorových vozidel převzali od zástupců Plzeňského kraje na městském úřadě kufříky s ručním nářadím. Tento způsob motivace probíhá v rámci podpory technického vzdělávání v Plzeňském kraji v 17 středních školách kraje.

Zástupce z DSP Kralovice pan Formánek seznámí děvčata prvního ročníku s možností dobrovolnické činnosti. Beseda se bude konat 21. října 2014.

ad 5.

Nábor pro školní rok 2015/2016 bude probíhat od listopadu. Dny otevřených dveří pro zájemce o studium na škole proběhnou 29. Listopadu 2014, 17. ledna a 14. února 2015.  Všechny školy v Plzeňském kraji budou konat přijímací zkoušky.

 

ad 6.

Střední škola Kralovice získala za školní rok 2013/2014 ocenění za 1. místo v kategorii středních odborných učilišť „ O nejúspěšnější školu v Plzeňském kraji v soutěžích“.

 V listopadu proběhne volba nových členů do ŠR.  

Usnesení

Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý rok 2013-2014.

Zapsala

Jaroslava Kaucká