Zápis z jednání 29.3.2016

Zápis z jednání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32

 

 • Datum konání:     29. 3. 2016   15:00 – 15:50
 • Místo konání :      ředitelna školy
 • Přítomni :            Lenka Hegedüsová , Jaroslav Šiml, Pavel Fojtík
 • Hosté :                 Mgr. Milan Oravec
 • Program :       1. Zahájení

                                    2. Seznámení se s rozpočtem školy pro rok 2016

                                    3. Projednání rozpočtu školy

                                    4. Diskuze

                                    5. Usnesení, závěr

 

 1. Zasedání školské rady Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 zahájil předseda Jaroslav Šiml v 15.00 hodin. Školská rada se sešla ve složení: zástupce zákonných zástupců nezletilých a zletilých žáků paní Lenka Hegedüsová, zástupce pedagogických pracovníků školy pan Jaroslav Šiml, zástupce zřizovazele pan Pavel Fojtík.
 2. Ředitel školy Mgr. Milan Oravec podal informace k rozpočtu školy pro rok 2016. Na provozní výdaje obdržela škola o 0,88% více než v roce 2015, přičemž celokrajské navýšení provozního rozpočtu je 5,21%. Důvod tohoto nepoměru malého navýšení provozního rozpočtu školy bude zjištěn u příslušných pracovníků OŠMS KÚ Plzeňského kraje. Škola využívá rozpočet na energie, opravy a údržby budov, strojů, vybavení, nákup materiálu na výuku, odpisy, služby apod. Provozní rozpočet využívá i ostatní výnosy a doplňkovou činnost (z ubytování, pronájmů či produktivní činnosti žáků). Letos jsou rozpracovány investiční projekty na opravu fasády školní budovy a zateplení domova mládeže v půdní přístavbě školní budovy, dokončení rekonstrukce haly oprav v areálu dílen. Zástupce zřizovatele slíbil podporu těchto projektů.

Další částí rozpočtu školy jsou přímé výdaje podle normativů na platy zaměstnanců. Ředitel školy pan Mgr. Milan Oravec informoval školskou radu o ponížení této složky pro rok 2016 způsobené snížením počtu žáků, zejména v oboru Mechanik opravář motorových vozidel.

 1. Školská rada  projednala a vzala na vědomí rozpočet předložený ředitelem školy Mgr. Milanem Oravcem.
 2. Školská rada diskutovala o připravovaném financování škol (špatné financování škol dle počtu žáků), přijímacím řízení v Plzeňském kraji, které naší škole spíše ublížilo, o potřebě kvalifikovaných učitelů v odborném výcviku, o nezájmu žáků základních škol z blízkého okolí o výuční list nebo maturitu, přičemž dojíždí studovat třeba stejný obor do vzdálenějších měst.
 3. Školská rada přijala následující usnesení, poděkovala řediteli školy za předané informace a ukončila zasedání v 15.50 hodin

 

Usnesení:

Školská rada projednala a vzala na vědomí:

 • rozpočet Střední školy, Kralovice, nám. Osvobození 32 na rok 2016
 • termín příští schůze školské rady je stanoven předběžně na září 2016 (v případě potřeby dříve)

 

…......................................................................................................................................................

          Jaroslav Šiml                                Lenka Hegedüsová                           Pavel Fojtík