Povinné zveřejnění návrhu rozpočtu

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/rozpočtového výhledu a schválený rozpočet/rozpočtový výhled je zajišten zveřejněním na portále Plzeňského kraje.