Kontakty

Střední škola, Kralovice, náměstí Osvobození 32

331 41 Kralovice

info@sskr alovice.cz

ID datové schránky 8v4jrfy

 

Ředitel školy:

Mgr. Milan Oravec 

(+420) 608 521 507

(+420) 373 396 487

milan.or a vec @sskralovice.cz

 

Statutární zástupkyně a zástupkyně ředitele pro teoretickou výuku:

Mgr. Alena Kupková 

(+420) 773 745 606

(+420) 373 397 911

alena.kupkova@ss kralovice.cz

 

Zástupce ředitele pro odborný výcvik:

Ing. Radek Čuřík 

(+420) 777 486 670

(+420) 373 396 241

radek.curik @sskralovice.cz

 

Vychovatelka pověřená vedením útvaru:

Pavlína Bičovská

 (+420) 773 747 675

(+420) 373 396 424

pavlina.bicovska@sskralovice.cz

 

Vedoucí technicko - ekonomického útvaru:

Bc. Věra Kubatová 

(+420) 773 747 236 

(+420) 373 396 773

vera.kub atova@sskralovice.cz

 

Účtárna:

Jitka Kučerová

(+420) 773 747 236 

(+420) 373 396 773

   jitka.kucerova@sskralovice.cz

 

Vedoucí školní jídelny:

Blanka Vaníčková

(+420) 773 777 461

(+420) 373 397 912

  blanka.vanickova@s skralovice.cz

 

Kontakty na jednotlivé učitele teoretické výuky, odborného výcviku a na vychovatele domova mládeže najdete v záložkách Teoretická výuka, Odborný výcvik a Domov mládeže.