Beseda s HIV pozitivním lektorem

17.12.2012 21:00

Dne 12. 12. 2012 se v rámci prevence rizikového chování konala beseda pro žáky 1. a 2. ročníků naší školy. Besedu vedl lektor, který je 10 let HIV pozitivní a sám má několikaleté zkušenosti s užíváním drog. Během 4 vyučovacích hodin se žáci seznámili s životním příběhem lektora besedy, probírala se témata jako typy drog a jejich negativní účinky na lidský organismus i těžký úděl HIV pozitivního člověka. Žáci besedu zpětně hodnotili jako velmi zajímavou a ocenili upřímnost lektora při zodpovídání dotazů.

—————

Zpět