Čtvrté kolo přijímacího řízení

02.07.2018 14:00

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení (se školní přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky) pro obor:

Sociální činnost (čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou).

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje čtvrté kolo přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky) pro obor:

Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

(tříletý učební obor s výučním listem).

Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 31. srpna 2018. Kritéria pro přijímací řízení jsou stejná jako pro 1. kolo (kritéria jsou zveřejněna na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy).

Seznam přijatých uchazečů ve čtvrtém kole bude poté zveřejněn na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy.

 

Mgr. Milan Oravec

ředitel školy

—————

Zpět