Druhé kolo přijímacího řízení

27.04.2018 14:19

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení (bez přijímací zkoušky) pro obory:

Mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)

Opravář zemědělských strojů

(tříleté učební obory s výučním listem).

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32 vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení (se školní přijímací zkouškou z českého jazyka a matematiky) pro obor:

Sociální činnost (čtyřletý studijní obor s maturitní zkouškou)

Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 25. května 2018. Kritéria pro přijímací řízení jsou stejná jako pro 1. kolo (kritéria jsou zveřejněna na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy).

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole bude poté zveřejněn na webu školy v části Úřední deska a na Úřední desce v budově školy.

 

Mgr. Milan Oravec

ředitel školy

—————

Zpět