Peer program

17.10.2012 17:00

V loňském školním roce se pětice studentek naší školy zúčastnila v Praze velmi zajímavého třídenního vzdělávacího programu, který se zabýval problematikou HIV/AIDS . Seminář vedli zkušení odborníci ze Společnosti pro plánování rodiny. Po úspěšném složení zkoušek získaly všechny účastnice odborný certifikát. Možnost přednášet o dané problematice studentům naší školy využila děvčata v minulých dnech.

Tzv. peer programy, jejichž podstatou je předávání informací o problematických tématech od studentů studentům za účelem prevence, probíhaly v jednotlivých třídách zhruba dvě hodiny. Peer aktivistky měly besedu připravenou formou prezentace. Součástí byl i film, krátký test a na závěr názorná ukázka správného navlékání prezervativu.

Prostor byl vymezen i doplňujícím otázkám.

Překvapila nás velmi kladná reakce od posluchačů, kteří se aktivně zapojovali do přednášek.

Věříme, že tento preventivní program splnil alespoň z části svůj účel.

 

Beránková Barbora

 

—————

Zpět