Podnikání pro život

21.09.2012 15:00

Dvacátého září vstoupili žáci druhých ročníků oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů do projektu, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Jednotlivé vzdělávací bloky budou věnovány komunikaci, týmové spolupráci, vedení týmu, managementu, marketingu a obchodní strategii. Naše škola je jednou z osmi škol v Plzeňském kraji, které jsou do tohoto projektu, realizovaného vzdělávacím střediskem REVIS Tachov, zapojeny. Program, který právě začal, bude ukončen v prosinci 2012. Jeho hlavním cílem je rozvíjení podnikatelských dovedností žáků středních odborných škol. Projekt by měl významně přispět ke zvýšení šancí budoucích absolventů na trhu práce.

—————

Zpět