Třetí kolo přijímacího řízení

29.05.2012 15:00

Ředitel školy vyhlašuje třetí kolo přijímacího řízení. Řádně vyplněnou přihlášku doručí uchazeči na adresu školy nejpozději do 28. srpna 2012. Viz Úřední deska

—————

Zpět