Vychovatelé domova mládeže

 

Pavlína BIČOVSKÁ

vychovatelka pověřená vedením útvaru
(+420) 373 396 424

(+420)  773 747 675
pavlina.bicovska@sskralovi ce.cz

 

Jiří ČAPEK

vychovatel
(+420) 373 396 424
jiri.capek @sskralovice.cz

 

Michaela HEMELÍKOVÁ

vychovatelka
(+420) 373 396 424
michaela.hemelikova@sskralovice.cz