Opravář zemědělských strojů 41-55-H/01 (učební obor)

Učební obor je určen: pro chlapce i dívky

Délka vzdělávání: 3 roky

Forma vzdělávání: denní

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška


Charakteristika:

Opravář zemědělských strojů patří mezi nejuniverzálnější technické učební obory. Jedná se o tradiční technický obor, který připravuje absolventy na různorodou práci v zemědělství, ale i v ostatních technicky zaměřených oborech. Žáci se naučí opravovat všechny typy automobilů, traktorů a moderních zemědělských strojů. V naší škole umožňujeme žákům zaměření i na profesionální řidiče kamionů mezinárodní dopravy ve spolupráci s firmami OMEGA-TRANS a ČETRANS. Žáci získají zdarma řidičský průkaz na osobní a nákladní automobily (skupina B, C), na traktory (skupina T), popř. si připlatí skupinu E (přívěsy a návěsy nad 750 kg). Žáci získají zdarma 2 svářečské průkazy (CO2 a plamen). Zájemcům nabízíme kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků. Praktickou výuku vykonávají žáci 2. a 3. ročníku na smluvním pracovišti ve firmě poblíž svého bydliště. Pracují na moderním zařízení smluvní firmy pod vedením instruktora, za odvedenou produktivní práci obdrží mzdu. Absolventi mohou dále pokračovat v nástavbovém studiu s maturitou.

 

Uplatnění absolventa:

Řidič nákladních automobilů, kamionů nebo moderních traktorů.
Opravář nákladních automobilů.
Opravář zemědělské techniky (traktorů, přívěsů, zařízení).
Svářeč (2 metody - ochranná atmosféra CO2 a plamen).
Zámečnické, soustružnické a kovářské práce.

Podmínky přijetí:

·              splněná povinná školní docházka na základní škole

·              lékařské vyjádření o zdravotní způsobilosti žáka

 

Organizace výuky:

teoretická a praktická výuka se střídá v týdenních cyklech

 

Stručný tematický plán odborného výcviku:

 

1. ročník

 • ruční zpracování kovů

 • lepení a měkké pájení

 • zpracování plastů

 • základy montážních prací

 • tváření kovů za tepla

2. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích

 • opravy pracovních částí a ústrojí mechanizačních prostředků

 • strojní obrábění kovů

 • kurz svařování plamenem

 • kurz svařování v ochranné atmosféře CO2

 • diagnostika motorových vozidel a zemědělských strojů

3. ročník

 • praxe na smluvních pracovištích

 • opravy mechanizačních prostředků a zařízení živočišné výroby

 • renovace součástí

 • dokončení kurzů svařování a závěrečná zkouška ze svařování

 • řidičský průkaz skupin B, C, T, (E)

 • kurz obsluhy motorových manipulačních vozíků

 • závěrečné zkoušky oboru opravář zemědělských strojů

 • diagnostika motorových vozidel a zemědělských strojů