Zápis z jednání 8. října 2013

Zápis z jednání školské rady SŠ Kralovice

Datum konání: 8. října 2013

Místo konání:  sborovna

Přítomni:  p. Pavel Fojtík,  Bc. Jaroslava Kaucká, p. Anatolie Voznei

Host:  Mgr. Milan Oravec – ředitel školy

Program:

  1. Přivítání členů školské rady
  2. Výroční zpráva o činnosti školy
  3. Informace o projektech
  4. Videozáznam na webových stránkách školy
  5. Informace o uskutečněných závěrečných a maturitních zkouškách
  6. Nábor na školní rok 2014-2015
  7. Diskuse, různé


 

ad 1.

Uvítání členů ŠR SŠ Kralovice a ředitele školy.

ad 2.

Ředitel školy Mgr. Milan Oravec předložil Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý školní rok. Zpráva byla projednána a schválena.

ad 3.

Ředitel školy podal bližší informace o realizovaných a připravovaných projektech:

Podpora technických dovedností žáků – účastní se ZŠ Chotíkov, ZŠ Tlučná a ZŠ Manětín, žáci základních škol si v termínech 8. a 22. října prohlédnou areál dílen SŠ Kralovice a vyzkouší si základní práce v technických oborech.

Motivace pro technické vzdělávání – podaná žádost ke schválení.

Zkvalitnění a modernizace odborného výcviku – stroje pro odborný výcvik již nakoupené, probíhá vyúčtování.

Podpora technického a přírodovědného vzdělávání – škola je partnerem projektu, na škole bude vybavena přírodovědná učebna a dílny odborného výcviku, spolupráce s dalšími základními školami, realizace přírodovědných kroužků a kroužků praktického vyučování.

Škola bez nudy – probíhá ověřování vytvořených materiálů, koncem školního roku dovybavení dílen SŠ.

ad 4.

Doporučení zhlédnutí nového videozáznamu o nabídce oborů na webových stránkách školy.

ad 5.

V září se konal podzimní termín maturitních a závěrečných zkoušek. Došlo k lepším výsledkům než v předchozích letech.

ad 6.

Informace k náboru na školní rok 2014-2015. V dílnách 8. října v rámci náboru proběhlo setkání žáků základních škol Chotíkov a Tlučná. Učitelé, kteří se účastnili projektu Klika, se i v letošním školním roce budou podílet na náboru.

ad 7.

Pronájem tělocvičny a hřiště na ZŠ domluveno s radou města za poplatek na celý školní rok.

O letních prázdninách proběhla rekonstrukce jídelny a bylo zrekonstruováno sociální zařízení v přízemí školy.

Datum příštího jednání ŠR SŠ stanoví po domluvě se členy rady předsedkyně na počátku roku 2014.

Usnesení

Školská rada schvaluje Výroční zprávu o činnosti školy za uplynulý rok 2012-2013.

Zapsala

Jaroslava Kaucká