Volby do školské rady 2015 - 2017

Souhrnná zpráva z voleb do školské rady na Střední škole Kralovice

Volby do školské rady na střední škole proběhly v termínu 14. listopadu 2014. Druhé kolo voleb se uskutečnilo 19. a 20. listopadu 2014. Vše proběhlo v souladu se zákonem 561/2004 Sb. (školský zákon) a Volebním řádem pro volby do školské rady.

Organizace voleb

 • Oznámení o konání voleb do školské rady na SŠ Kralovice
 • Sestavení kandidátních listin
 • Zveřejnění kandidátních listin
 • Volby do školské rady na SŠ Kralovice
 • Podání zprávy o výsledcích voleb řediteli školy
 • Konání druhého kola voleb (kandidát z řad pedagogických pracovníků nezískal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách)
 • Podání zprávy o výsledku druhého kola voleb řediteli školy
 • Souhrnná zpráva o průběhu a výsledcích
 • Zveřejnění výsledků voleb

Volební komise Střední školy Kralovice

Mgr. Alena Kupková

Bc. Martin Vaněk

Branislav Fedor

Výsledky voleb ve Střední škole Kralovice

Počet členů školské rady Střední školy Kralovice je stanoven na 3 členy:       

 • jeden člen za pedagogické pracovníky
 • jeden člen za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků
 • jeden člen jmenován zřizovatelem

 

Volby do školské rady – zástupce pedagogických pracovníků

 

Datum konání voleb: 14. listopadu 2014, 14:30 – 15:00, přírodovědná učebna

 

Celkový počet oprávněných voličů: 29                         

Celkový počet zúčastněných voličů: 26                        volební účast 89,7 %

Celkový počet platných hlasů: 26                      

Celkový počet neplatných hlasů: 0

           

Pořadí                    Kandidát                                                  Počet hlasů     Úspěšnost v %

 1. Jaroslav Šiml – Dělnická 299, 331 41 Kralovice                             11                  42,3
 1. Mgr. Jaroslava Kaucká – Potvorov 69, 331 41 Kralovice                 5                  19,3
 1. Mgr. Michaela Šiplová – Zdemyslice 60, 336 01 Blovice                  4                  15,4
 1. Mgr. Martin Fazekaš   - Babinská 196, 331 01 Plasy                       4                  15,4
 1. Bc. Martin Vaněk – Nová 756, 331 41 Kralovice                              2                   7,6

 

V prvním kole nebyl zástupce za pedagogické pracovníky zvolen. Ke zvolení kandidátů je nutné, aby kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů oprávněných osob zúčastněných ve volbách.

Druhé kolo voleb – zástupce z řad pedagogických pracovníků

Datum konání voleb: 19. listopadu 2014, 13:30 – 15:00, dílny SŠ,

                                  20. listopadu 2014, 09:35 – 09:50, sborovna

 

Celkový počet oprávněných voličů: 29

Celkový počet zúčastněných voličů: 28                        volební účast 96,6 %

Celkový počet platných hlasů: 28

Celkový počet neplatných hlasů: 0                               

 

Pořadí                    Kandidát                                                Počet hlasů     Úspěšnost v %

 1. Jaroslav Šiml – Dělnická 299, 331 41 Kralovice                        16                     57,1
 1. Mgr. Jaroslava Kaucká – Potvorov 69, 331 41 Kralovice               12                     42,9

 

Volby do školské rady – zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků

Datum konání voleb: 14. listopadu 2014, 15:00 – 17:00, přízemí budovy školy

 

Celkový počet oprávněných voličů: 240

Celkový počet zúčastněných voličů: 99                        volební účast 41,3 %

Celkový počet platných hlasů: 98

Celkový počet neplatných hlasů: 1

 

 Pořadí                    Kandidát                                                 Počet hlasů     Úspěšnost v %

 1. Lenka Hegedüsová – Petra Bezruče 119, 331 41 Kralovice       50            51,0            
 1. Iva Polášková – Liliová 662, 331 41 Kralovice                                 27                 27,6
 1. Naďa Kosová – Sadová 725, 331 41 Kralovice                                21                 21,4

 

 

Zvolení členové školské rady na období 2015 - 2017

 1. Jaroslav Šiml – Dělnická 299, 331 41 Kralovice  - učitel odborného výcviku
 2. Lenka Hegedüsová – Petra Bezruče 119, 331 41 Kralovice – sociální pracovnice
 3. Pavel Fojtík - Masarykovo nám. 98, 331 41 Kralovice - jmenován zřizovatelem školy

 

Volby do školské rady na Střední škole v Kralovicích proběhly podle Volebního řádu školské rady a zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).

 

Souhrnnou zprávu zpracovali:

Mgr. Alena Kupková

Bc. Martin Vaněk

Branislav Fedor

 

Dne: 20. listopadu 2014